دسترسی به کلاس درس + تمامی امکانات سایت
دوره پیشرفته پرایس اکشن قدرت و ضعف
دسترسی به کلاس درس + تمامی امکانات سایت
دوره مقدماتی پرایس اکشن قدرت و ضعف
دسترسی به کلاس درس + تمامی امکانات سایت
دوره حرفه ای و خصوصی پرایس اکشن قدرت و ضعف
دسترسی به کلاس درس + تمامی امکانات سایت
دوره معامله گری و کسب سود با ترید لایو زیر نظر مربی