اشتراک رایگان
رایگان
استفاده از تمامی امکانات رایگان سایت!
دوره مقدماتی عمومی پرایس اکشن قدرت و ضعف
ششصد هزار تومان!

قیمت این دوره مبلغ ششصد هزار تومان میباشد

دسترسی به کلاس های مقدماتی عمومی

دسترسی به پشتیبانی درسی مقدماتی عمومی

پس از پرداخت به پشتیبانی پیام دهید

دوره پیشرفته عمومی پرایس اکشن قدرت و ضعف
نهصد هزار تومان!

      

  • دسترسی به جلسات آموزشی
  • دسترسی به جلسات لایو ترید آموزشی
  • دسترسی به کلاس های پشتیبانی درسی ،رفع اشکال و پرسش پاسخ،بررسی معاملات دانش پذیران آکادمی
 
پرایس اکشن دوره ی خصوصی
3 میلیون تومان!
  • دسترسی به کلاس های درس پیشرفته
  • دسترسی اتاق ترید لایو عمومی
  • دسترسی به اتاق تمرین معامله گران
  • دسترسی به کلاس های پشتیبانی درسی ،رفع اشکال و پرسش پاسخ،بررسی معاملات دانش پذیران آکادمی